Accountancy

• Jaarverslaggeving
• Tussentijdse rapportages
• Administratieve dienstverlening
• Overige diensten

VollebergAccountants Accountancy 01

Jaarverslaggeving
Wij stellen voor alle rechtsvormen de jaarrekening op, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften en met zaken die specifiek zijn voor de branche.

Tussentijdse rapportages
Met ons financieel pakket is het mogelijk om snel maand- of kwartaalreportages te maken. De rapportages worden afgestemd op de eisen die de cliënt hieraan stelt. De gehanteerde grondslagen zijn hetzelfde als bij een jaarrekening om verrassingen voor de cliënt te voorkomen.

Administratieve dienstverlening
De cliënt wordt ondersteund bij de opzet van een doelgerichte administratie. Desgewenst worden uw medewerkers door ons opgeleid. De administratie kan ook aan ons uitbesteed worden als men liever onderneemt. Ook kunnen wij voor u de salarisadministratie en bijbehorende aangiften verzorgen.

Overige diensten
Naast samenstelverklaringen geven wij ook accountantsverklaringen af voor andere doeleinden b.v. voor het aanvragen van een NIWO vergunning, een verklaring verzekerd belang, of een verklaring inzake juiste besteding subsidiegelden. Verder worden er ondernemingsplannen voor starters en doorstarters beoordeeld. Tevens adviseren wij bij de optimale financiering van ondernemingen.

Meer weten?

Meer weten?

Volleberg Accountants

Marktstraat 74 • 6461 CZ Kerkrade
Maastrichterlaan 31 • 6191 AB Beek
045 5428424 • 046 4378208 •

Contact

logo nba      logo novak